Sposoby wysyłki, formy płatności

Koszt dostawy i sposób płatności:

 

- Kurier, paczka - 20 zł.

forma płatności - wpłata na konto

 

Kurier, paczka pobraniowa - 25 zł

forma płatności - płatność przy odbiorze

 

- InPost paczkomat - 15 zł

forma płatności - wpłata na konto

 

- Odbiór osobisty - bezpłatnie

forma płatności - płatność przy odbiorze

 

Wysyłka zagraniczna - po uzgodnieniu, według cennika wybranego przewoźnika !

 

Wszystkie koszty wysyłki zawierają koszt opakowania i są cenami brutto.

Dopuszcza się odbiór towaru poprzez własnego kuriera. Koszt takiej obsługi ponosi kupujący.

 

Realizacja zamówień i dostawa.

 1. Realizacja zamówienia przez Sprzedawcę następuje według kolejności wpływu, z uwzględnieniem § 6 pkt. 3 niniejszego Regulaminu.  Sprzedawca realizuje zamówienia w godzinach pracy Sklepu tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 18:00.
 2. Czas realizacji zamówienia, na który składa się w szczególności przygotowanie zamówienia tj. kompletowanie, zapakowanie, oraz wydanie przesyłki dostawcy, jest indywidualnie ustalony dla każdego Towaru dostępnego na stronie internetowej Sklepu.
 3. Na czas realizacji zamówienia bezpośredni wpływ ma wybór dostawcy, dokonany przez Klienta w trakcie dokonywania zamówienia.
 4. Zamówienie odbierane osobiście przez Klienta w siedzibie Sprzedającego, realizowane jest niezwłocznie po jego potwierdzeniu. Dokładny termin wydania Towaru zostanie ustalony z Klientem indywidualnie oraz potwierdzony przez Sprzedawcę poprzez wiadomość wysłaną na adres e-mail Klienta.
 5. W przypadku zaistnienia wyjątkowych okoliczności lub braku możliwości realizacji zamówienia we wskazanym w ust. 2 terminie, Sprzedawca niezwłocznie kontaktuje się z Klientem w celu ustalenia dalszego trybu postępowania w tym ustalenia innego terminu realizacji zamówienia, zmiany sposobu doręczenia.
 6. Dostawa Towaru następuje za pośrednictwem Poczty Polskiej lub wybranej firmy kurierskiej.
 7. Zamówienia wydawane są dostawcy przez Sprzedającego w dni robocze.  Zamówienia złożone w soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy zostaną przekazane do realizacji w następnym dniu roboczym.
 8. Wydany dostawcy Towar jest zapakowany w sposób właściwy, zapewniający ochronę przed uszkodzeniem podczas transportu.   
 9. Szczegółowe informacje dotyczące możliwych form dostawy oraz związanych z nią kosztów, Sprzedający udostępnił na stronie Sklepu internetowego.
 10.  W trakcie wypełniania formularza zamówienia oraz w wiadomości potwierdzającej zamówienie, o której mowa w § 4 ust. 6 Klient jest informowany o kosztach, wybranego przez siebie sposobu dostawy Towaru.
 11.  Klient jest uprawniony do anulowania lub zmiany zamówienia, nie później jednak niż do momentu przesłania przez Sprzedającego wiadomości potwierdzającej przyjęcie zamówienia, o której mowa w § 4 ust. 6, kontaktując się ze Sprzedającym telefonicznie lub drogą elektroniczną.
 12. Po otrzymaniu przesyłki Klient bądź osoba trzecia przez niego uprawniona, powinien w miarę możliwości dokładnie sprawdzić stan opakowania, czy nie nosi ono śladów uszkodzeń, ingerencji osoby nieuprawnionej i czy jego zawartość jest w stanie nienaruszonym. W razie stwierdzenia ewentualnych uszkodzeń bądź innych nieprawidłowości powinien w obecności kuriera w miarę możliwości sporządzić protokół ze szkody oraz zawiadomić  o tym fakcie Sprzedawcę. Jeśli Towar wyglądają na uszkodzony, prosi się aby Klient w miarę możliwości nie przyjmował przesyłki. Niniejsze postanowienie w żaden sposób nie wyłącza i nie ogranicza uprawnień Klienta do zgłoszenia reklamacji na zasadach przewidzianych niniejszym Regulaminem. Wyżej opisane postępowanie ma na celu jedynie pomoc Sprzedawcy w ustaleniu przyczyn i odpowiedzialności za powstałą szkodę. Nie sporządzenie protokoły przez Klienta przy kurierze, nie ogranicza możliwości zgłoszenia uszkodzenia przesyłki. 

 

Stan realizacji zamówienia i przesyłki

Możesz na bieżąco sprawdzić status realizacji zamówienia:

 • Jeśli podczas zamówienia założyłeś konto - status sprawdzisz po zalogowaniu się.
 • Jeśli nie zakładałeś konta - sprawdź bez logowania stan realizacji zamówienia.
  (podając numer zamówienia oraz swój e-mail).